Pridružite se kao Podržavatelj

Sporazum gradonačelnika objedinjuje sve razine vlasti, kao i potporne organizacije, agencije i udruge, s ciljem pristupanja inicijativi i pružanja podrške brzoj provedbi aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. U nastavku se nalaze informacije o tome na koji se način možete pridružiti inicijativi.

Podržavatelji sporazuma su udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, mreže, tematske lokalne i regionalne agencije, europski savezi i neprofitne organizacije koje imaju mogućnost promicanja Sporazuma gradonačelnika te mobiliziranja i pružanja podrške svojim članovima i/ili tijelima lokalne vlasti u postizanju ciljeva Sporazuma gradonačelnika.

Oni na svojim teritorijima i u okviru svojih područja stručnosti (npr. energetike, zaštite okoliša, vode i zraka) poduzimaju aktivnosti kako bi na različitim razinama upravljanja (npr. europskoj, nacionalnoj te regionalnoj i/ili lokalnoj) promicali inicijativu Sporazuma gradonačelnika i podržavali potpisnike. S obzirom na stručno poznavanje regulatornog, zakonodavnog i financijskog okvira djelovanja (bilo na lokalnoj odnosno regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini), Podržavatelji sporazuma na idealnoj su poziciji za davanje savjeta prilagođenih potpisnicima i otkrivanje sinergija s postojećim inicijativama.


Tko može sudjelovati?

Podržavateljima sporazuma mogu se pridružiti mreže i udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, europski savezi te lokalne i regionalne tematske agencije (za energiju/okoliš).

Ako su vam potrebna dodatna pojašnjenja, obratite se na Helpdesk Podržavatelja sporazuma na adresi supporters@eumayors.eu.

Popis podržavateljia

Kako se pridružiti?

Mreže lokalnih tijela vlasti zainteresirane za dobivanje statusa Podržavatelja sporazuma trebale napraviti sljedeće:

Note: Most Agencies and their networks could be eligible and will be encouraged to sign the commitment pledge and to become active supporters of the Covenant of Mayors initiative, with the exception of those for-profit agencies, with a project-by-project mandate and mostly privately financed. However the decision will be made on a case-by-case basis, and eligibility can be checked through the helpdesk.

Step 1

Fill-in the adhesion form

Popuniti i predati internetski obrazac za prijavu, kako bi bile uključene u inicijalnu provjeru primjerenosti.

Step 2

Nakon što se potvrdi da jesu primjerene, popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju obveza koju će im poslati Ured Sporazuma gradonačelnika.

Step 3

Po primitku uredno popunjene i potpisane izjave o preuzimanju obveza Ured Sporazuma gradonačelnika izradit će online profil vaše organizacije. On će vam omogućiti aktivno sudjelovanje u Zajednici sporazuma gradonačelnika i pomoći vam u osiguravanju veće podrške pridruženim potpisnicima.

Zašto sudjelovati?

Prednosti uloge Podržavatelja sporazuma su višestruke: 

Kada se pridružiti?

Prodržavatelji sporazuma mogu se Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju pridružiti u bilo kojem trenutku, popunjavanjem obrasca za prijavu koji se nalazi na desnoj strani ove internetske stranice.