Financiranje

Mogućnosti financiranja akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka

Pristup financiranju ključan je za transformiranje ambicioznih akcijskih planova u projekte. Stranica Instrumenti financiranja Zajednici sporazuma gradonačelnika nudi jasne i praktične informacije o sredstvima i mogućnostima financiranja.

Interaktivni vodič o financiranju sadrži sve informacije o inicijativama financiranja kojima upravlja Europska unija, države članice EU-a i ključne financijske institucije poput Europske investicijske banke. Vodič sadrži i informacije o pratećim uslugama i inovativnim programima financiranja.

U dijelu s korisnim poveznicama sakupljene su najrelevantnije publikacije o financiranju namijenjene Zajednici sporazuma koje uključuju primjere najbolje prakse i postignute zaključke.

Više publikacija Zajednici sporazuma dostupno je samo u privatnom dijelu (Moj sporazum) internetske stranice.


Interaktivni vodič za financiranje


NAPREDNO PRETRAŽIVANJE Izbriši sveKorisni linkovi

Ovdje se prikupljaju ključne publikacije, uključujući najbolje prakse iz Sporazuma gradonačelnika, naučene lekcije i korisna izvješća od glavnih institucija EU-a. Više publikacija dostupne su samo za zajednicu gradonačelnika i može se pristupiti putem biblioteke resursa u privatnom području (Moj Sporazum) ove web stranice.