Koordinatori

Pokrajine, regije, ministarstva, državne energetske agencije, područja metropola, skupine lokalnih tijela … koordinatorima Sporazuma smatraju se sva tijela javne vlasti koja mogu osigurati strateško vodstvo te financijsku i tehničku pomoć potpisnicima Sporazuma i općinama koje su se pridružile Sporazumu.

Osim financijske pomoći, koordinatori Sporazuma u pravilu podupiru potpisnike u vođenju inventara emisije CO2 i/ili procjeni rizika od klimatskih promjena te u pripremanju i provedbi akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka.

- Teritorijalni koordinatori Sporazuma su decentralizirana tijela vlasti, poput regionalnih i pokrajinskih tijela vlasti ili skupina tijela lokalnih vlasti.
- Nacionalni koordinatori Sporazuma su tijela državne vlasti poput ministarstava ili državnih energetskih agencija.

Europska komisija priznaje ih kao važne saveznike koji potpisnicima Sporazuma gradonačelnika pružaju podršku pri ispunjavanju njihovih obveza te jačanju utjecaja Sporazuma.


Pridružite se kao koordinator


NAPREDNO PRETRAŽIVANJE


236 Pronađeni rezultati

Stavke/stranica

Koordinatori Država Broj podržanih potpisnika Godina potpisivanja
Administration of State Representative – Governor in Akhmeta, Gurjaani, Dedoplistskaro, Telavi, Lagodekhi, Sagaredjo, Signagi and Kvareli Municipalities Georgia 10 2018
Administration of State Representative – Governor in Lanchkhuti, Ozurgeti, Chokhatauri municipalities Georgia 4 2017
Administration of State Representative-Governor in Mtskheta-Mtianeti Region Georgia 4 2015
ADRAL: Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo Portugal 2020
Aggregazione dei Comuni del Calatino Sud Simeto Italy 11 2012
Aggregazione dei Comuni dell'EST Veronese Italy 18 2011
ALI Comunimolisani Italy 81 2011
Àrea Metropolitana de Barcelona Spain 34 2012
Asturias Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático Spain 6 2011
Autonome Provinz Bozen Südtirol Italy 2013
Autorità di Ambito Sele Italy 29 2011
Badajoz County Council (Diputación de Badajoz) Spain 79 2012
Balearic Islands Government Spain 63 2009
Basque Energy Agency - EVE Spain 24 2009
Bratislava Self-Governing Region Slovakia 2013
Bureau Economique de la Province de Namur Belgium 10 2017
Cabildo de Lanzarote Spain 2022
Cabildo Insular de Tenerife Spain 31 2013
Central Denmark Region Denmark 3 2017
Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) Greece 12 2012
Centru Regional Development Agency Romania 9 2012
Chernihiv Regional State Administration Ukraine 11 2015
Città Metropolitana di Genova Italy 30 2009
Città metropolitana di Roma Capitale Italy 54 2009
Città Metropolitana di Torino Italy 54 2010