Pridružite se kao Koordinator

Sporazum gradonačelnika objedinjuje sve razine vlasti, kao i potporne organizacije, agencije i udruge, s ciljem pristupanja inicijativi i pružanja podrške brzoj provedbi aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. U nastavku se nalaze informacije o tome na koji se način možete pridružiti inicijativi.

Koordinatori sporazuma mogu na sebe preuzeti obvezu podržavanja Potpisnika u okviru njihovog geografskog područja na različita načine. Oni uključuju: promicanje Sporazuma gradonačelnika, tehničke i/ili financijske podrške razvoju i provedbi akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka, aktivnosti umrežavanja potpisnika Sporazuma.

Sve relevantne aktivnosti kojima se podržavaju lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. Više detalja saznajte ovdje


Tko može sudjelovati?

Pokrajine, regije, ministarstva, područja metropola, skupine lokalnih tijela, državna ministarstva …sva javna tijela koja se službeno obvežu na osiguravanje strateškog vođenja, financiranja i tehničke podrške potpisnicima Sporazuma službeno će se smatrati Koordinatorima sporazuma.

Ako su vam potrebna dodatna pojašnjenja, obratite se na Helpdesk Koordinatora sporazuma na adresi coordinators@eumayors.eu.

Popis koordinatora

Kako se pridružiti?

Javne uprave zainteresirane za dobivanje statusa Koordinatora sporazuma trebale napraviti sljedeće:

Step 1

Popuniti i predati internetski obrazac za prijavu, kako bi bile uključene u inicijalnu provjeru primjerenosti.

Step 2

Nakon što se potvrdi da jesu primjerene, popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju obveza koju će im poslati Ured Sporazuma gradonačelnika.

Step 2

Po primitku potpisane izjave o preuzimanju obveza Ured Sporazuma gradonačelnika izradit će online profil vaše uprave.. On će vam omogućiti aktivno sudjelovanje u Zajednici sporazuma gradonačelnika i pomoći vam u osiguravanju veće podrške pridruženim potpisnicima.

Zašto sudjelovati?

Prednosti uloge Koordinatora sporazuma su višestruke:

Kada se pridružiti?

Koordinatori sporazuma mogu se Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju pridružiti u bilo kojem trenutku, popunjavanjem obrasca za prijavu koji se nalazi na desnoj strani ove internetske stranice.