Pridružite se kao Potpisnik

Sporazum gradonačelnika objedinjuje sve razine vlasti, kao i potporne organizacije, agencije i udruge, s ciljem pristupanja inicijativi i pružanja podrške brzoj provedbi aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. U nastavku se nalaze informacije o tome na koji se način možete pridružiti inicijativi.

Lokalne vlasti imaju vodeću ulogu u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi. Sudjelovanje u Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju pomaže im u njihovim nastojanjima, osiguravanjem priznanja, resursa i potrebnim mogućnostima umrežavanja, kako bi oni svoje obveze vezane uz energiju i klimu podigli na sljedeću razinu.

 


Tko može sudjelovati?

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju otvoren je za sva tijela lokalne vlasti koja demokratski formiraju izabrani predstavnici, bez obzira na njihovu veličinu i fazu provedbe energetskih i klimatskih politika.

Mala i srednja tijela lokalnih vlasti u susjednim zemljama također se, pod određenim uvjetima, mogu pridružiti kao skupina potpisnika i predati zajednički Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka, preuzimanjem individualne (1. opcija) ili skupne (2. opcija) obveze smanjenja emisije CO2 za ciljnih 40 % i povećanja otpornosti na klimatske promjene - više informacija potražite u odjeljku Često postavljana pitanja

Popis potpisnika

Kako se pridružiti?

Kako bi se pridružila ovom rastućem pokretu, tijela lokalne vlasti trebala bi provesti sljedeći postupak:

STEP 1

Inicijativu Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju predstaviti općinskom vijeću. Da biste olakšali raspravu Vijeća, ovdje možete preuzeti dokument o obvezi

STEP 2

Nakon što vijeće donese službenu odluku, imenovati gradonačelnika ili predstavnika vijeća koji će Potpisati obrazac o pristupanju Sporazumu. Ovdje možete preuzeti adhezijski obrazac

STEP 3

Nakon potpisivanja, ispuniti internetski obrazac i učitati potpisani obrazac o pristupanju. Upoznati se sa sljedećim koracima iz potvrdne poruke koja se vijeću lokalne vlasti šalje elektronskom poštom.

Zašto sudjelovati?

Potpisnici Sporazuma gradonačelnika imaju više razloga za pridruživanje pokretu, koji uključuju:

Kada se pridružiti?

Tijela lokalne vlasti mogu u bilo kojem trenutku potpisati Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju.

Preporučuje se usklađivanje planskih aktivnosti na lokalnoj razini s aktivnostima izvještavanja o provedbi Sporazuma, u cilju stvaranja sinergije i lakšeg planiranja.