Pridružite se kao Podržavatelj

Sporazum gradonačelnika objedinjuje sve razine vlasti, kao i potporne organizacije, agencije i udruge, s ciljem pristupanja inicijativi i pružanja podrške brzoj provedbi aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. U nastavku se nalaze informacije o tome na koji se način možete pridružiti inicijativi.

Podržavatelji sporazuma su udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, mreže, tematske lokalne i regionalne agencije, europski savezi i neprofitne organizacije koje imaju mogućnost promicanja Sporazuma gradonačelnika te mobiliziranja i pružanja podrške svojim članovima i/ili tijelima lokalne vlasti u postizanju ciljeva Sporazuma gradonačelnika.

Oni na svojim teritorijima i u okviru svojih područja stručnosti (npr. energetike, zaštite okoliša, vode i zraka) poduzimaju aktivnosti kako bi na različitim razinama upravljanja (npr. europskoj, nacionalnoj te regionalnoj i/ili lokalnoj) promicali inicijativu Sporazuma gradonačelnika i podržavali potpisnike. S obzirom na stručno poznavanje regulatornog, zakonodavnog i financijskog okvira djelovanja (bilo na lokalnoj odnosno regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini), Podržavatelji sporazuma na idealnoj su poziciji za davanje savjeta prilagođenih potpisnicima i otkrivanje sinergija s postojećim inicijativama.


Tko može sudjelovati?

Podržavateljima sporazuma mogu se pridružiti mreže i udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, europski savezi te lokalne i regionalne tematske agencije (za energiju/okoliš).

Ako su vam potrebna dodatna pojašnjenja, obratite se na Helpdesk Podržavatelja sporazuma na adresi supporters@eumayors.eu.

Popis podržavateljia

Kako se pridružiti?

Mreže lokalnih tijela vlasti zainteresirane za dobivanje statusa Podržavatelja sporazuma trebale napraviti sljedeće:

Napomena: Većina agencija i njihove mreže mogu biti prihvatljive i poticat će se da potpišu zalaganje o zalaganju i postanu aktivni pristaše inicijative Pakta gradonačelnika, s izuzetkom onih profitnih agencija, s mandatom po projektu i uglavnom privatno financirane. Međutim, odluka će se donositi od slučaja do slučaja, a podobnost se može provjeriti putem helpdesk-a.

Step 1

Popuniti i predati internetski obrazac za prijavu, kako bi bile uključene u inicijalnu provjeru primjerenosti.

Step 2

Nakon što se potvrdi da jesu primjerene, popuniti i potpisati izjavu o preuzimanju obveza koju će im poslati Ured Sporazuma gradonačelnika.

Step 3

Po primitku uredno popunjene i potpisane izjave o preuzimanju obveza Ured Sporazuma gradonačelnika izradit će online profil vaše organizacije. On će vam omogućiti aktivno sudjelovanje u Zajednici sporazuma gradonačelnika i pomoći vam u osiguravanju veće podrške pridruženim potpisnicima.

Zašto sudjelovati?

Prednosti uloge Podržavatelja sporazuma su višestruke: 

Kada se pridružiti?

Prodržavatelji sporazuma mogu se Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju pridružiti u bilo kojem trenutku, popunjavanjem obrasca za prijavu koji se nalazi na desnoj strani ove internetske stranice.