Financiranje

Mogućnosti financiranja akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka

Pristup financiranju ključan je za transformiranje ambicioznih akcijskih planova u projekte. Stranica Instrumenti financiranja Zajednici sporazuma gradonačelnika nudi jasne i praktične informacije o sredstvima i mogućnostima financiranja.

Interaktivni vodič o financiranju sadrži sve informacije o inicijativama financiranja kojima upravlja Europska unija, države članice EU-a i ključne financijske institucije poput Europske investicijske banke. Vodič sadrži i informacije o pratećim uslugama i inovativnim programima financiranja.

U dijelu s korisnim poveznicama sakupljene su najrelevantnije publikacije o financiranju namijenjene Zajednici sporazuma koje uključuju primjere najbolje prakse i postignute zaključke.

Više publikacija Zajednici sporazuma dostupno je samo u privatnom dijelu (MyCovenant) internetske stranice.


Interaktivni vodič za financiranje


NAPREDNO PRETRAŽIVANJE Izbriši sveInstrument EU-a za gradove (EUCF)

Paneuropski Instrument EU-a za gradove osnovan je u sklopu programa Obzor 2020. EUCF podržava općine, skupine općina i lokalna javna tijela okupljajući ih zajedno diljem Europe s ciljem razvoja koncepata ulaganja i ubrzavanje ulaganja u održivu energiju. Bespovratnim sredstvima u iznosu od 60.000 EUR EUCF financira usluge i aktivnosti podrške razvoju ulagačkih koncepata, primjerice (tehničke) studije isplativosti, analize tržišta, analize dionika, rizika, pravne, ekonomske i financijske analize i sl. Bespovratna sredstva nisu namijenjena izravnom financiranju ulaganja.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) privremeni je instrument namijenjen jačanju oporavka, kao dio najvećeg paketa poticaja do sad financiranog u Europi. Instrument je dostupan državama članicama ali može služiti i za financiranje lokalnih projekata.

Instrument oporavka i otpornosti

Ovaj je instrument privremeni instrument oporavka koji Komisiji omogućuje prikupljanje sredstava za pomoć hitnom oporavku ekonomske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Instrumentom se financiraju planovi oporavka i otpornosti koje su predale države članice, uključujući reforme i ulaganja koja će se provoditi do kraja 2026. Više informacija.

Zelene obveznice NextGenerationEU

Obveznice za zaštitu okoliša, socijalne i obveznice za upravljanje (ESG) brzorastući su segment tržišta kapitala. Dvije najpopularnije vrste ESG obveznica su socijalne obveznice i zelene obveznice. Kao dio instrumenta NextGenerationEU Europska će komisija izdati 30 % instrumenta NGEU u obliku zelenih obveznica. Cilj je tih obveznica sljedeći:

• osigurati pristup velikom broju ulagača, posebice ulagača u ESG, u skladu s ciljevima strategije financiranja instrumenta NextGenerationEU.

• potaknuti širenje tržišta zelenih obveznica i nadahnuti izdavatelje na izdavanje više takvih obveznica.

• povećati tokove financiranja zelenih tehnologija kod kojih postoji potencijalni rizik, čime realno gospodarstvo dugoročno ostvaruje koristi, zahvaljujući većoj dostupnosti sigurne i značajno zelene imovine za potrebe raznolikosti zelenih ulaganja. Ulaganja u rizičnije zelene projekte mogu se kompenzirati sigurnim zelenim obveznicama NextGenerationEU.

Korisni linkovi

Ovdje se prikupljaju ključne publikacije, uključujući najbolje prakse iz Sporazuma gradonačelnika, naučene lekcije i korisna izvješća od glavnih institucija EU-a. Više publikacija dostupne su samo za zajednicu gradonačelnika i može se pristupiti putem biblioteke resursa u privatnom području (MyCovenant) ove web stranice.

Posebno smo izradili seriju od četiri deplijana koji vas vode kroz široku paletu mogućnosti financiranja i osiguravanja sredstava za vaše energetske i klimatske mjere: 

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...